martes, 19 de julio de 2011

Dels " ROBAYAT" d'OMAR KHAYAM

Però el dit implacable del destí
segueix i segueix escrivint
seduir-lo no podràs
ni amb la teva pietat
ni amb el teu enginy
per esmenar el que està escrit,
o amb les teves llàgrimes esborrar
ni una coma ni un accent.
                            Omar Khayam
 

lunes, 11 de julio de 2011

El Libro del Tao (Lao-Tse)

25 Representaciones del misterio.

Hay un ser nebuloso nacido antes que el cielo y la tierra.

Inmóvil, insondable, permanece sólo y jamás se modifica.

Lo llena todo y jamás se extingue, girando perpétuamente, sin peligro, madre de todas las cosas.

Desconozco su nombre, pero obligado a llamarlo de alguna manera, lo llamo Tao, el trascendente.

Que trasciende significa que avanza; avanzar es llegar lejos; y el que llega lejos vuelve al lugar de origen.

Luego el Tao es supremo, el cielo es supremo, la tierra es suprema y el rey es supremo.

Hay cuatro cosas supremas en el Universo, y el hombre es una de ellas.

El hombre acata las leyes de la tierra.

La tierra acata las leyes del cielo.

El cielo acata las leyes del Tao.

Y Tao, las de su propia naturaleza.

 
                        

domingo, 30 de enero de 2011

                                                        SALM II   SALM II

Honrem l'eterna primavera de la vida
que tot ho va crear!
Al matí de la resurrecció hi caben les coses més petites,
i només es perden les formes.
L'estirp cria l'estirp,
i cada vegada és millor.
L'espècie cria l'espècie,
durant milions d'anys de resurrecció.
Els noms moren i neixen.
Alegra't de viure, tu que has tingut la sort
de ser una flor d'aquesta primavera,
en honor a l'eternitat, gaudeix un dia
de la condició humana;
ofereix el teu regal
al temps que no s'acaba;
petit i dèbil, respira
un sol alè
del dia que no mor

         Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910)

                                    Poema tret de llibre El món de Sofia de Jostein Gaarder.
                                             Ed. Empúries (Barcelona). 13 ed. (1996).
                                                      També ho és aquesta cita:
 " Sentim que formem part d'alguna cosa gran on cada  minúscula forma de vida té la seva importància"
                                                      

martes, 4 de enero de 2011

IDEAS TRASCENDENTALES / IDEES TRANSCENDENTALS                 IDEAS TRASCENDENTALES  
          
Anhelando conocer                       Y es un producto suyo
qué es en si lo real,                       el cuerpo doctrinal                      
gestas tres ideas puras                que postula que hay un Dios            
de una extensión global.               y el alma es inmortal. 

Dios, el Alma i el Mundo,              Creer que de uno perdura           
tu regalo conceptual,                    la parte espiritual,
explican cualquier fenómeno       es un buen paliativo    
siendo algo trascendental.           de la angustia vital.

Por esta causa, Razón,                 Confiar en recibir               
sabes que es un material              ayuda providencial,
que se piensa sin tener                 anima a superar
soporte experimental.                   una situación fatal.

Y cuando has de juzgar                Afirmar que se merece
si lo pensado es real,                    un premio celestial,
al no poder comprobarlo,             hace aguantar mejor
tu confusión es total.                    el sufrimiento terrenal.

Esta impotencia lleva                    Mas, por el afán de imponer         
a una actitud mental                      su estricta moral,            
que apuesta por lo que da            cruzadas y yihads                 
consuelo  existencial.                   son un peligro potencial.                 
                                                 Juan Bosch Florit
                                      Gener, 2011


                                  


                IDEES TRANSCENDENTALS

Anhelosa de conèixer                    I és un producte seu
què és en si allò real,                     l’extens cos doctrinal
gestes tres idees pures                 que postula que hi ha un Deu
d’una extensió global.                   i l’ànima és immortal.

Déu, l'Ànima i el Món,                    Creure que d’un perdura  
el teu regal conceptual,                 la part espiritual,
expliquen tots els fenòmens         és un bon pal·liatiu
sent quelcom transcendental.      de l’angoixa vital.     

Per aquest motiu, Raó,                  Confiar que es pot rebre     
saps que és un material                ajut providencial,           
que es pensa sense tenir              anima a superar
suport experimental.                     una situació fatal.

I quan has de jutjar                        Afirmar que es mereix
si el pensat és real,                        un premi celestial,
com que no pots comprovar-lo    fa aguantar millor                     
la teva confusió és total.               el sofriment terrenal.         

Aquesta impotència du                 Mes, per l’afany d’imposar
a una actitud mental                      la seva estricta moral,
que aposta pel que dóna              creuades i yihads
consol  existencial.                       són un perill potencial.